HOME

TARIFFS

 

 

SUPPORT SOFCA
 
SOFCA HERMANUS
 
SOFCA began in the mid eighties and moved to it's present 63 bed facility in 1994. We are a registered non profit organisation, charging only what it costs to care for one. We have a loyal staff, headed by four professional nurses. Staff to resident ratio is close to 1:1
sofca entrance chapel in the shade

SOFCA is in die middel tagtigs begin en het gegroei tot 'n fasiliteit met 63 beddens. Ons is 'n geregistreerde, nie winsgewende organisasie en ons tariewe is gebaseer op die werklike koste om 'n indiwidu te versorg. Ons personeel is baie lojaal en daar is vier professionele verpleegkundiges aan die stuur. Die verhouding tussen personeel en inwoner is byna 1:1